FRANSAR & BRYN

Brynplock 200kr

Formning av ögonbryn 300kr

Färgning av fransar 300kr

Färgning av bryn , inkl. plock 300kr

Färgning av bryn, inkl. formning 400kr

Färgning av fransar inkl. brynplock 325kr

Färgning av fransar och bryn, inkl. brynplock 375kr

Färgning av fransar och bryn inkl. formning av bryn 450 kr